Embassy of Japan

Chancery: No. 1, Liang Ma Qiao Dong Jie

Tel: +86-10-8531 9800


Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan

Chancery: No. 5, Dong Liu Jie, San Li Tun

Tel: +86-10-6532 3906


Embassy of the Republic of Kazakhstan

Chancery: No. 9, Dong Liu Jie, San Li Tun

Tel: +86-10-6532 6182, +86-10-6532 4189, +86-10-6532 0776, +86-10-6532 4189-241, +86-10-6532 2636, +86-10-6532 4779, +86-10-6532 4437


Embassy of the Republic of Kenya

Chancery: No. 4, Xi Liu Jie, San Li Tun

Tel: +86-10-6532 3381, +86-10-6532 2473


Embassy of the Republic of Korea

Chancery: No. 20, Dong Fang Dong Lu

Tel: +86-10-8531 0700, +86-10-8532 0404


Embassy of the State of Kuwait

Chancery: No. 23, Guang Hua Lu

Tel: +86-10-6532 2216, +86-10-6532 2182, +86-10-6532 4135, +86-10-6532 1272, +86-10-6532 2374


Embassy of the Kyrgyz Republic

Chancery: H-10/11, Kings Garden Villas, No. 18, Xiao Yun Road

Tel: +86-10-6468 1297, +86-10-6468 1292, +86-10-6468 1295, +86-10-6468 1348


Embassy of the Lao People's Democratic Republic

Chancery: No. 11, Dong Si Jie, San Li Tun

Tel: +86-10-6532 1224, +86-10-6532 1386, +86-10-6532 5445, +86-10-6532 3601, +86-10-6532 5652


Embassy of the Republic of Lebanon

Chancery: No. 10, Dong Liu Jie, San Li Tun

Tel: +86-10-6532 2197, +86-10-6532 3281, +86-10-6532 1560


Embassy of the Kingdom of Lesotho

Chancery: No. 6-4, Qi Jia Yuan Diplomatic Compound, No. 9,  Jian Guo Men Wai Da Jie

Tel: +86-10-6532 6843, +86-10-6532 6844


Embassy of the Republic of Liberia

Chancery: Beijing No. G36, King's Garden Villa, No. 18 Xiao Yun Road

Tel: +86-10-6440 3007


Embassy of State of Libya

Chancery: No. 3, Dong Liu Jie, San Li Tun

Tel: +86-10-6532 3666, +86-10-6532 3980


Embassy of the Republic of Lithuania

Chancery: A-18, King's Garden Villas, No. 18 Xiao Yun Road

Tel: +86-10-8451 8520, +86-10-6590 6207


Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg

Chancery: Unit 1701, Tower B, Pacific Century Place, 2A Gong Ti Bei Lu

Tel: +86-10-8588 0900