Embassy of the Islamic Republic of Pakistan

Chancery: No.1, Dong Zhi Men Wai Da Jie

Tel: +86-10-65322504

 

Embassy of the State of Palestine

Chancery: No. 2, Dong San Jie, San Li Tun

Tel: +86-10-65323327

 

Embassy of the Independent State of Papua New Guinea

Chancery: 2-11-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building

Tel: +86-10-6532 4312, +86-10-65324709

 

Embassy of the Republic of Peru

Chancery: 1-91, San Li Tun Diplomatic Compound

Tel: +86-10-65323719, +86-10-65322976

 

Embassy of the Republic of Philippines

Chancery: No. 23, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai

Tel:  +86-10-65321872

 

Embassy of the Republic of Poland

Chancery: No. 1, Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai

Tel: +86-10-65321235, +86-10-65321236  

 

Embassy of the State of Qatar

Chancery: A-7 Liang Ma Qiao Diplomatic Compound

Tel: +86-10-65322233

 

Embassy of Romania

Chancery: No.2 Ri Tan Lu Dong Er Jie

Tel: +86-10-65323442,+86-10-65325763

 

Embassy of the Russian Federation

Chancery: No.4, Dong Zhi Men Bei Zhong Jie

Tel: +86-10-65322051, +86-10-65321381

 

Embassy of the Republic of Rwanda

Chancery: No. 30, Xiu Shui Bei Jie

Tel: +86-10-65322193, +86-10-65321762